Priser 2020
 

Førstegangskonsultasjon       kr. 1490,-         90 min.  Foresatte bes komme uten barnet dersom barnet under 15 år


Oppølgingssamtale             "        890,-          60 "

Nevrofeedback                   "         890,-          60 " 

Familieterapi                      "       1490,-          60 "

Homeopati Første gang      "       1490,-           60"

Homeopati oppflg.              "        690,-           30 "   

©2020 by saja eiendom AS /NF