top of page

 Om meg - Anne Helene Brudevoll:

 

Privatpraktiserende terapeut siden 1993, hvor de siste 15 årene har vært spisset i retning av konsentrasjonsproblematikk, atferdsproblematikk, PTSD, angst og depresjon. Arbeider nå som terapeut og daglig leder ved Balkebyklinikken i Oslo.  Før dette hatt full praksis på Balderklinikken i 23 år. Tidligere drev jeg egen praksis i Tromsø. 

Faglig bakgrunn

- Mastergrad i Familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmets Høgskole (VID).

- Nevrofeedbackterapeut fra Tyskland, (Othmers metode, Cygnet).

- 5-årig utdannelse ved Norsk Akademi for Naturmedisin (NAN).

- Diverse kurs og opplæring mage/tarm/funksjonell medisin på Balderklinikken i Oslo.

bottom of page