Nevrofeedbak er en veldokumentert metode. Det foreligger mye god forskning som viser at nevrofeedback har effekt. Her er et lite utdrag av gode studier samt Helsedirektoratets retningslinjer og anbefalninger vedrørende Nevrofeedback:

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd/behandling-og-oppfolging-av-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse/nevrofeedback-ved-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse

File:///Users/bruker/OneDrive/Forskning%20Nevrofeedback/Alternativ%20behandling%20for%20barn%20og%20ungdommer%20med%20ADHD%20_%20Nye%20doktorgrader%20_%20Universitetet%20i%20Bergen.html

file:///Users/bruker/OneDrive/Forskning%20Nevrofeedback/Effectiveness%20of%20neurofeedback%20versus%20medication%20for%20attention%E2%80%90deficit_hyperactivity%20disorder%20-%20Sudnawa%20-%202018%20-%20Pediatrics%20International%20-%20Wiley%20Online%20Library.html

file:///Users/bruker/OneDrive/Forskning%20Nevrofeedback/Efficacy%20of%20neurofeedback%20treatment%20in%20ADHD_%20the%20effects%20on%20inattention,%20impulsivity%20and%20hyperactivity_%20a%20meta-analysis%20-%20PubMed.html

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19715181/

file:///Users/bruker/OneDrive/Forskning%20Nevrofeedback/Sustained%20effects%20of%20neurofeedback%20in%20ADHD_%20a%20systematic%20review%20and%20meta-analysis%20-%20PubMed.html

file:///Users/bruker/OneDrive/Forskning%20Nevrofeedback/EEG%20neurofeedback%20treatments%20in%20children%20with%20ADHD_%20an%20updated%20meta-analysis%20of%20randomized%20controlled%20trials%20-%20PubMed.html

©2020 by saja eiendom AS /NF