top of page

Forskning på Nevrofeedback:

Nevrofeedbak er en veldokumentert metode. Det foreligger mye god forskning som viser at Nevrofeedback har effekt. Her er et lite utdrag av gode studier samt Helsedirektoratets retningslinjer og anbefalninger vedrørende Nevrofeedback og ADHD:


Ved å klikke på følgende link vil det åpne seg et forskningsdokument:

- Doktorgrad fra Universitetet i Bergen: https://www.uib.no/nye-doktorgrader/80350/alternativ-behandling-barn-og-ungdommer-med-adhd

- ffektiviteten av Neurofeedback versus medikamentell behandling for ADHD:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29931709/

- Effekt av Neurofeedbak på oppmerksomhet, impulskontroll og hyperaktiv atferd. En meta-analyse:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19715181/

- Vedvarende effekt av Nevrofeedback og ADHD:  https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-018-1121-4

 

- Behandling med Nevrofeedback av barn med ADHD:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16118616/

 

- Behandling med Nevrofeedback for ADHD. En meta-analyse:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4230047/

- Helsedirektoratets retningslinjer: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd/behandling-og-oppfolging-av-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse/nevrofeedback-ved-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse

bottom of page