ahb9_edited.jpg

Trenger du hjelp med konsentrasjon, ADHD, Angst eller depresjon?

Sliter dere med samspillet i familien?

Etter mange års erfaring har jeg funnet noen gode verktøy. 

«Mange års erfaring innenfor dette feltet har gjort meg overbevist på at fokus på kombinasjonen mellom hjernetrening (Nevrofeedback), samtaler om samspill i nære relasjoner og utredning av tarmhelse» kan hjelpe mange mennesker til større ro og konsentrasjon i livet».

 

Jeg hjelper mennesker i alle aldre som sliter med ADHD, ADD (eller konsentrasjonsforstyrrelser), autisme, PTSD, angst eller depresjon. Gjennom kombinasjonen av dette jeg kaller for mine verktøy, nevrofeedback, Samtaler om samspill og tarmhelse er utgangspunktet å ta tak i de grunnleggende årsakene bak symptomene ved å blant annet styrke hjernens biokjemiske balanse, styrke samapillsmekanismer og styrke tarmfunksjonen som igjen kan påvirke vår mentale helse.

Dette kan være et godt supplement eller alternativ til tradisjonell medisinering av slike problemstilinger.

 

Vi tilbyr nå også QEEG fra høsten 2020

Tåkete brygge

Samspill – Samtaler

Samtaler om samspill egner seg godt ved mange problemstillinger i livet. For eksempel i familien, i sammensatte familier,  som par, ved problemstillinger med atferd- og konsentrasjon på skolen eller problemstillinger rundt samspill på jobben eller i andre relasjoner .

Oversikt over fjellene

Forskning på ADHD

I en studie fra 2009 gjort på barn med ADHD-diagnose forteller resultatene at nevrofeedback ga bedring i ADHD symptomer. Begge typer behandling som ble benyttet i studien, både NF (nevrofeedback) og oppmerksomhetstrening, førte til reduserte ADHD-symptomer bedømt ut fra foreldrenes skåringsskjemaer, men NF ga signifikant større symptomreduksjon.

Mer om nevrofeedback og forskning finner du her:


http://www.eeginfo.com/research/


http://www.ntr.no/html/hva_er_neurofeedback-.html

Hjernetrening / Nevrofeedback / QEEG

Nevrofeedback kan bidra til å bedre konsentrasjonsevnen, virke balanserende på hjernens funksjon og gi økt tilstedeværelse. Man kan oppnå større ro, et mer balansert humør og bedre evne til impulskontroll. Nevrofeedback er også en velkjent metode når det gjelder behandling av lese- og skrivevansker og søvnproblematikk. Det festes elektroder på hodet og konsentrasjonen gjør jobben. Det er som regel behov for å starte med 20 behandlinger, med en hyppighet på en til to ganger ukentlig for at behandingen skal oppnå best mulig effekt.

 

Man kan se på nevrofeedback som en treningsøvelse for hjernen. På samme måte som kroppen har nytte av trening for å bli sterkere og mer fleksibel, kan hjernetrimøvelser trene opp nervebanene slik at hjernen fungerer bedre på flere forskjellige områder.

Hvordan foregår nevrofeedback-behandlingen?

Ved konsultasjonen blir elektroder festet på pasientens hode for å observere hjernebølgeaktiviteten. Man bruker spesielle dataprogrammer som viser pasientens EEG (elektroencefalogram) som et spill eller grafikk på dataskjermen. Ved å synliggjøre EEG på denne måten kan man påvirke tanke- og handlingsmønstre i hjernen ved at man skaper endringer i nervesystemet og i ulike kroppsprosesser. Hjernen lærer å fungere bedre, og når den først har lært dette vil den fortsette å kunne benytte sin nye kapasitet og dermed forsterkes den gode effekten.

Fra høsten 2020 tilbyr vi nå også QEEG

Square Stage

Tarmhelse / Diett

Mange mennesker som sliter med nevrologiske plager eller atferd- og konsentrasjonsproblematikk lider av det vi kaller protein-intoleranse. Dette kan avdekkes i en enkel urinprøve. Det handler om proteiner i melk (kasein), og gluten (glutenprotein) som finnes i en del kornslag.

Tilførsel av gode tarmbakterier kan virke gunstig i de tilfellene der mat-intoleranse og eller proteinintoleranse er til stede. Slike tilstander påvirker tarmens opptaksevne og permeabilitet (gjennomtrengning).

Fettsyrer;
Det begynner å bli en kjent sak at flerumettede fettsyrer støtter hjernens utvikling og kan virke gunstig på mange funksjoner i kroppen forøvrig. I flere tilfeller ser vi at dette i seg selv kan virke konsentrasjonsfremmende og til en viss grad beroligende.

 

Vitaminer og mineraler;
Kan ha effekt hos personer hvor hjernens og kroppens biokjemiske tilstand ikke er i balanse. Dette må tilpasses individuelt ut i fra den enkeltes tilstand. Eksempelvis kan dette gjelde vitamin B6, sink og magnesium som alle kan bidra til bedret stemningsleie, redusere fysisk og psykisk uro og styrke konsentrasjonen.

Se vedlagte forklarende artikkel  vedrørende protein-intoleranse;

https://caluna.no/uncategorized/melk-gluten-pavirke-oppforselen/

White Branch

Nakke/Rygg

Låsninger i ryggsøyle/nakke kan være årsaken til nevrologiske plager. Det kan dreie seg om låsninger helt tilbake til fødsel som kan gi utviklingsforstyrrelser. Er det mistanke om slik problemstilling, henvises det til manuell terapi.

Klikk på knappen for å lese artikkel skrevet av manuell terapeut Marc De Decker;

Wave

Anne Helene Brudevoll

Bakgrunn

Familieterapeut, Nevrofeedbackterapeut og Homeopat NAN/MNHL

Privatpraktiserende terapeut siden 1993, hvor de siste 15 årene har vært spisset i retning av nevrologiske plager. Mennesker som har utfordringer med konsentrasjon, atferdsregulering, PTSD (postraumatisk stresslidelse), angst og depresjon.

De siste 23 årene har jeg hatt full praksis på Balderklinikken AS i oslo. Før dette drev jeg egen praksis ved Tromsø Homeopatiske Senter. 

Hovedsakelig er mine arbeidsverktøy Nevrofeedback (Eeg-hjernetrening), Samtaler om samspill samt utredning av matintoleranse. Hos noen mennesker kan maten som inntas skape kognitive plager eller dysfunksjonelle mønstre.

 

Faglig bakgrunn

Mastergrad i Familiterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmets Høgskole.

Nevrofeedbackterapeut fra Tyskland, (Othmers metode, Cygnet),

Homeopat fra Norsk Akademi for Naturmedisin (NAN) (5 år)

 Diverse kurs og intern opplæring på Balderklinikken AS vedrørende funksjonell medisin og mage-tarm funksjon.

Priser 2020

Førstegangskonsultasjon       kr. 1490,-            90 min.  Foresatte bes komme uten barnet dersom barnet under 15 år

Oppølgingssamtale             "         890,-         60 "

Nevrofeedback                   "         890,-          60 " 

Familieterapi                      "       1490,-          60 "

Homeopati Første gang      "       1490,-          60"

Homeopati oppflg.              "        690,-          30 "   

Vil du vite mer? fyll ut skjemat så kontakter vi deg innen kort tid!

Post@annehelenebrudevoll.no

Balkebyklinikken

Bogstadveien 30, 3 etg. 

0355 Oslo

www.Balkebyklinikken.no

www.Oslonevrofeedbacksenter.no

www.annehelenebrudevoll.no

Facebook: Nevrofeedback - Samspill - Tarmhelse

©2020 by saja eiendom AS /NF