top of page
ahb9_edited_edited.jpg
Hjem: Welcome
ahb9_edited.jpg

Har du konsentrasjonsproblemer, uro, angst eller depresjon?

Sliter dere med samspillet i familien?

Etter mange års erfaring har jeg funnet noen gode verktøy. 

«Mange års erfaring innenfor dette feltet har gjort meg overbevist på at hjernetrening (Nevrofeedback) i kombinasjon med terapeutiske samtaler og et individuelt tilpasset  kosthold kan hjelpe mange mennesker som har behov for  mer ro og fokus i hverdagen».

 

Jeg hjelper mennesker i alle aldre som sliter med konsentrasjonsplager, uro, manglende energi, plager etter tidligere traumer, angst eller depresjon.  Mine arbeidsverktøy er Nevrofeedback (Eeg-basert hjernetrening - trening i selvregulering),  terapeutiske samtaler og utredning av matintoleranse. Hos noen mennesker kan maten som inntas skape kognitive plager. 

 

Min praksis befinner seg på Balkebyklinikken og Oslo Nevrofeedback Senter, midt i Bogstadveien i Oslo. 

Link til Oslo Nevrofeedback Senter Her: 

www.oslonevrofeedbacksenter.no

Hjernetrening / Nevrofeedback / QEEG

Nevrofeedback er en godt dokumentert trenings- eller behandlingsmetode som blant annet benyttes for å stabilisere ro og øke oppmerksomhet.  Nevrofeedback er effektivt i forhold til konsentrasjonsvansker og atferdsproblematikk, inkludert diagnoser som ADD, ADHD, angst, depresjon, PTSD, traumer, lese/skrive-vansker og søvnproblematikk.

Nevrofeedback benyttes også av toppidrettsutøvere for å øke fokus og prestasjonsevne.

Jeg bruker Nevrofeedback både alene og som et tillegg til andre intervensjoner som kan komplettere effekten. Vi kan se på Nevrofeedback som en trening i selvregulering som kan bidra til å bedre konsentrasjonsevnen og gi økt tilstedeværelse. Man  oppnår mer fysisk og psykisk ro, et mer balansert humør og bedre evne til impulskontroll. Det festes elektroder på hodet og konsentrasjonen gjør jobben. Som en hovedregel regner vi at  20 behandlinger/treninger må til , med en hyppighet på en til to ganger ukentlig for at behandlingen skal oppnå best mulig effekt.

Man kan se på nevrofeedback som en treningsøvelse for hjernen. På samme måte som kroppen har nytte av trening for å bli sterkere og mer fleksibel, kan denne metoden trene opp nervebanene slik at hjernen fungerer bedre på flere forskjellige områder.

 

Hvordan foregår nevrofeedback-behandlingen?

Ved konsultasjonen blir elektroder festet på pasientens hode for å observere hjernebølgeaktiviteten. Man bruker spesielle dataprogrammer som viser pasientens EEG (elektroencefalogram) gjennom et spill, en film eller grafikk på dataskjermen. Ved å synliggjøre EEG på denne måten kan man påvirke tanke- og handlingsmønstre i hjernen ved at man skaper endringer i nervesystemet og i ulike kroppsprosesser. Hjernen lærer å fungere bedre, og når den først har lært dette vil den fortsette å kunne benytte sin nye kapasitet og dermed forsterkes den gode effekten. På denne måten kan vi si at hjernen til en viss grad er selvregulerende, og at vi øver denne selvreguleringen ved hjelp av trening med nevrofeedback.

På Balkebyklinikken tilbyr vi nå også QEEG. Vår nevropsykolog Pål jacob Walstad utfører QEEG som kan gi deg et bilde av din personlige hjerneaktivitet sammenliknet med andres hjerneaktivitet. Et Qeeg kan hjelpe deg til å kartlagt styrker og svakheter slik at man kan forstå sine egne utfordringer bedre. Et QEEG vi også hjelpe terapeuten til å mer sikkert vite hvilke unkter i hjernen som har behov for trening. 

Terapeutiske Samtaler

Terapeutiske systemiske samtaler egner seg godt ved mange problemstillinger i livet. For eksempel i familien, i sammensatte familier,  som par, ved problemstillinger med atferd- og konsentrasjon på skolen eller problemstillinger rundt samspill på jobben eller i andre relasjoner. Et positivt samspill i nære relasjoner gir oss flere muligheter til å lykkes med det vi ønsker å oppnå enten det er på skolen eller jobben eller innad i familien.

Vi har tro på at foreldrenes eller ste-foreldrenes opplevelse av å mestre foreldrerollen kan bidra til at barn føler seg sett og få bedre forutsetninger for den gode trygge følelsen som kan gjøre livet og utfordringene enklere. Målet for disse samtalene er å hjelpe enkeltpersoner eller familier til et enklere og mer fruktbart samspill. Dette kan gjøres ved å stille spørsmål som kan vekke til live de grunnleggende ressursene vi bærer i oss om vår egen identitet og styrke. Ved å lede samtalen inn på et spor hvor den enkelte kan oppdage seg selv i et nytt og sterkere lys.

I familier som sliter med atferd- eller konsentrasjons-forstyrrelser kan det lett danne seg uheldige mønstre som bidrar til å forsterke problemstillingen. Hjemmet skal ideelt sett være vår trygge havn og ikke en arena hvor våre individuelle problemer tilspisses og forsterkes. I samspillet med skolen og samfunnet for øvrig kan det oppstå problemstillinger rundt forventninger som ikke samsvarer med  foreldrenes forventninger  og hvordan de ser på barnets utvikling. Her kan det også dukke opp medisinske spørsmål som kan være vanskelig å være enige om. Det det viser seg å være et behov vil samtaler med foresatte, eventuellt samtaler med barn og foresatte inngå i vårt tilbud.

Vi tar i mot par, familier og enkeltindivider til slike samtaler.

Oversikt over fjellene

Forskning på Nevrofeedback

I en studie fra 2009 gjort på barn med ADHD-diagnose forteller resultatene at nevrofeedback ga bedring i ADHD symptomer. Begge typer behandling som ble benyttet i studien, både NF (nevrofeedback) og oppmerksomhetstrening, førte til reduserte ADHD-symptomer bedømt ut fra foreldrenes skåringsskjemaer, men NF ga signifikant større symptomreduksjon.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19207632/

Mer om nevrofeedback og forskning finner du her:

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19715181/

- https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd/behandling-og-oppfolging-av-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse/nevrofeedback-ved-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse
- http://www.eeginfo.com/research/

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29445867/

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28245068/

- http://www.ntr.no/html/hva_er_neurofeedback-.html

Square Stage

Tarmhelse / Diett

Mennesker som sliter med kognitive eller nevrologiske plager kan være rammet av det vi kaller protein-intoleranse. Dette kan avdekkes i en enkel urinprøve som vi sender til laboratoriet Lab 1 i Sandvika. Denne testen kan avdekke om proteiner i melk (kasein), og gluten (glutenprotein) kan være en årsak/sammenheng til de nevrologiske plagene.

Probiotika:

Tilførsel av gode tarmbakterier kan virke gunstig i de tilfellene der matintoleranse og/eller protein-intoleranse er til stede. Slike tilstander påvirker tarmens opptaksevne og permeabilitet (gjennomtrengning).

Fettsyrer;
Opp til flere studier og empiri viser at flerumettede fettsyrer støtter hjernens utvikling og kan virke gunstig på mange funksjoner i kroppen forøvrig. I flere tilfeller ser vi at dette i seg selv kan virke konsentrasjonsfremmende og til en viss grad beroligende.

 

Vitaminer og mineraler;
Vitaminer, mineraler og enkelte aminosyrer kan ha effekt hos enkelte. Dette må tilpasses individuelt ut i fra den enkeltes tilstand. Eksempelvis kan dette gjelde vitamin B6, sink og magnesium som alle kan bidra til bedret stemningsleie, redusere fysisk og psykisk uro og styrke konsentrasjonen.

Se vedlagte forklarende artikkel  vedrørende protein-intoleranse;

https://caluna.no/uncategorized/melk-gluten-pavirke-oppforselen/

White Branch

Nakke/Rygg

Låsninger i ryggsøyle/nakke kan i enkelte tilfeller ha årsak/sammenheng til nevrologiske plager. Det kan dreie seg om låsninger helt tilbake til fødsel som kan gi utviklingsforstyrrelser. Er det mistanke om slik problemstilling, henvises det til egnet terapeut.

Klikk på knappen for å lese artikkel skrevet av manuell terapeut Marc De Decker;

Wave

Anne Helene Brudevoll
Bakgrunn

Privatpraktiserende terapeut siden 1993, hvor de siste 15 årene har vært spisset i retning av konsentrasjonsproblematikk, atferdsproblematikk, PTSD, angst og depresjon. 

Arbeider nå som terapeut og daglig leder ved Balkebyklinikken i Oslo.  Før dette hatt full praksis på Balderklinikken i 23 år. Tidligere drev jeg egen praksis i Tromsø. 

Faglig bakgrunn

- Mastergrad i Familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmets Høgskole.

- Nevrofeedbackterapeut fra Tyskland, (Othmers metode, Cygnet).

- 5-årig utdannelse ved Norsk Akademi for Naturmedisin (NAN).

- Diverse kurs og intern opplæring mage/tarm/funksjonell medisin på Balderklinikken i Oslo.


Priser 2021 (alle priser er inklusive mva)

Førstegangskonsultasjon   kr. 1860,-      90 min. (Foresatte bes komme uten barnet dersom barnet er under 15 år)
​Nevrofeedback                   "    1110,-     60 " 
Familieterapi                      "    1860,-      90 "
Oppfølgingsamtale annet.  "     860,-      30 " 
Alfa Stim Utleie                  "      625,-      Pr. uke 
(Nevrofeedback hjemmetrening) 
QEEG                                "    5000,-      (Innebærer 2x konsultasjoner, samt testing)

Vil du vite mer? fyll ut skjemat så kontakter vi deg innen kort tid!

Post@annehelenebrudevoll.no

Balkebyklinikken

Bogstadveien 30, 3 etg. 

0355 Oslo

www.Balkebyklinikken.no

www.Oslonevrofeedbacksenter.no

www.annehelenebrudevoll.no

Facebook: Oslo Nevrofeedback Senter

Instagram: Oslo Nevrofeedback Senter

Takk for innsendingen din!

bottom of page